شبنم شهرزاد فارغ التحصیل انستیتوت رسانه ای نی

No Comment

 

شبنم شهرزاد فارغ التحصیل انستیتوت رسانه ای نی که بعد ازفراگیری مهارت های فن ژورنالیزم در یکی از رسانه های معتبر کشوربه صفت خبرنگار کار می کند، بانو شهرزاد اکنون در تلویزیون جهان بحیث گزارشگر موفق کار می کند وی در مورد آموزش در انستیتوت رسانه یی نی میگویید: انستیتوت رسانه ای نی یگانه کانون […]

Readmore  
Short Cources Schedule for January

Short Cources Schedule for January

No Comment

 

you can find short courses schedule for January.

Readmore  
Short Courses Schedule

Short Courses Schedule

No Comment

 

you can find short courses schedule for July.  COURCE NAME  DATE PROVINCE DURATION Journalism Essential 5-9 July  Herat  5 Days   Radio Package 26-30 July  Hrat  5 Days Radio Journalism  12-16 July  Herat  5 Days Journalism Essential and Social Media 5-16 July  Kabul  10 Days Radio Journalism 5-16 July Kabul 10 Days  Radio Package 5-16 July […]

Readmore  
Short Courses Scheule for July

Short Courses Scheule for July

No Comment

 

you can find short courses schedule for July. COURCE NAME DATE PROVINCE DURATION Journalism Essential 5-9 July Herat 5 Days Radio Package 26-30 July Hrat 5 Days Radio Journalism 12-16 July Herat 5 Days Journalism Essential and Social Media 5-16 July Kabul 10 Days Radio Journalism 5-16 July Kabul 10 Days Radio Package 5-16 July […]

Readmore  

Back to Top

Links to Best Bookmaker William Hill it The UK