اعلامیۀ مطبوعاتی

بخش مهم دادخواهی، همانا موقف نهاد دادخواه است. تمام موقف گیری‌های نی در قالب اعلامیه‌ها را از اینجا بدست آورید.

 

حکومت افغانستان به خصوص وزارت مخابرات باید برای رادیوی طالبان فُرصت نشرات ندهد

حکومت محلی هلمند باید حمله به رادیو تلویزیون ملی در این ولایت را بررسی کند

هیچ نهادی حق ندارد مانع دسترسی به اطلاعات به شمول تصویر‌برداری رسانه‌ها و خبرنگاران شود

دولت افغانستان باید اطمینان خاطر جامعۀ رسانه‌ای کشور را مبنی بر نگهداری بایگانی‌های افغان فیلم فراهم آورد

حکومت افغانستان باید روشن سازد که چه تدابیر در قبال تهدیدات طالبان علیه رسانه‌ها و نهادهای رسانه‌ای دارد

حکومت مکلف است در راهپیمایی‌های مدنی امنیت خبرنگاران را تأمین کند

تنبیه اداری عالیست ولی حکومت باید قانون را به گونه کامل تطبیق کند

برخورد خشونت‌بار در برابر خبرنگاران رو به افزایش است

کشته شدن یک کارمند رسانه‌یی در کابل؛ تکان دیگری بود برجامعۀ رسانه‌یی افغانستان

حکومت باید مجری قانون باشد، نه ناقض آن

رفتار نهاد‌هاى امنیتى باید در برابر خبرنگاران تغییر کند

انتخابات و هر راهکار دموکراتیک باید ابتدا تصریح قانون مربوطه‌اش را باید داشته باشد

Back to Top

Links to Best Bookmaker William Hill it The UK