توفیق صدیقی، یکتن از فارغان انستیتوت رسانه یی نی

نظر ندارد

توفیق صدیقی، یکتن از خبرنگاران فعال است وی خبرنگاری را در انستیتوت رسانه یی نی فرا گرفته است و فعلا در تلویزون ۲۴ منحیث گذارشگر فعال مصروف وظیفه می باشد، وی راز موفقیتش را  درعرصه خبرنگاری در  دروس عملی ونظری انستیتوت رسانه یی نی دانسته وبه همه شایقین رشته ی خبرنگاری توصیه می نماید تا به خاطر فراگیری خبرنگاری نوین به انستیتوت رسانه یی مراجعه نموده وثبت نام نمایند.

نظر ندارد

نظر بدهید

         

Back to Top

Links to Best Bookmaker William Hill it The UK