دانشجویان انستیتوت رسانه یی نی در پهلوی آنکه درس های ژورنالیزم را به طور نظری فرا میگیرند کارهای عملی نیز دارند

نظر ندارد
دانشجویان انستیتوت رسانه یی نی در پهلوی آنکه درس های ژورنالیزم را به طور نظری فرا میگیرند کارهای عملی نیز دارند

 انستیتوت رسانه یی نی با ۵۰ فیصد کارهای عملی توانسته که در مدت دوسال تحصیل در صنعت ژورنالیزم خبرنگاران مسلکی به جامعه تقدیم نماید

 

نظر ندارد

نظر بدهید

         

Back to Top

Links to Best Bookmaker William Hill it The UK