ملیحه یوسفی، یکتن دیگر از فارغان انستیتوت رسانه یی نی

نظر ندارد

ملیحه یوسفی، یکتن دیگر از فارغان انستیتوت رسانه یی نی است وی اکنون به صفت مسول مطبوعاتی دفتر(WHMO ) ایفا وظیفه می نماید وی راز موفقیت اش را در دروس نظری وعملی انستیتوت رسانه یی نی دانسته و از همه شایقین رشته خبرنگاری می خواهد که اگر خواهان وعلاقمند تحصیل در رشته خبرنگاری هستید برای ادامه تحصیل تان انستیتوت رسانه یی نی را انتخاب نمایید.

نظر ندارد

نظر بدهید

         

Back to Top

Links to Best Bookmaker William Hill it The UK