کمیسیون رسیده گی بر تخلفات رسانه یی باید قضیۀ گزارش خبرنگار تلویزیون ولسی جرگه را به صورت جدی پیگیری کند

نظر ندارد
کمیسیون رسیده گی بر تخلفات رسانه یی باید قضیۀ گزارش خبرنگار تلویزیون ولسی جرگه را به صورت جدی پیگیری کند

   خبرنگار تلویزیون ولسی جرگه (نوید سلطانی) گزارش را تهیه و آن را از طریق رسانه‌های اجتماعی به نشر رسانده است که در آن هم قانون اساسی افغانستان و هم قانون رسانه‌های افغانستان نقض شده است.

آن طور که دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان؛ در اعلامیۀ قبلی خود بیان داشت، تجاوز بر حریم خصوصی، تفتیش عقاید و تصویر برداری مخفیانه، سه مورد آشکار نقض قوانین توسط این خبرنگار است.

از سوی دیگر این خبرنگار از موقف و صلاحیت خبرنگاری خود سوء استفاده نموده و برخلاف موازین اخلاق خبرنگاری عمل نموده است.

کمیسیون رسیدگی بر شکایات و تخلفات رسانه یی وزارت اطلاعات و فرهنگ موضوع را باید رسما و با نشر این اعلامیه؛ بررسی نموده و از نتایج آن دفتر نی حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان را آگاهی دهد.

مسایل حقوقی و صدمه‌های مادی و معنوی که پس از نشر گزارش به این رستورانت وارد شده است  به شخص و نهادی بر میگردد که مسؤلیت تهیۀ این گزارش را به دوش داشت و دفتر نی مجدانه میخواهد که این بعد مسئله نیز توسط نهاد‌های ذیربط بررسی شود.

 

 

نظر ندارد

نظر بدهید

         

Back to Top

Links to Best Bookmaker William Hill it The UK