گفتگو با شفیع کریمی

نظر ندارد
گفتگو با شفیع کریمی

شفیع کریمی فارغ التحصیل انستیتوت  رسانه یی نی که اکنون در تلویزیون اریانانیوز به حیث تهیه کننده برنامه های سیاسی کار می نماید  درمصاحبه با رادیو نی گفت: یگانه انستیتوت ژورنالیزم که هفتاد فیصد دروس آن کارعملی است و محصلین با وسایل چون کمره ،بخش تخنیکی واستدیو ها کاملا اشنایی پیدا می نماید انستیتوت رسانه یی نی است.

گفتگو با شفیع کریمی

 

نظر ندارد

نظر بدهید

         

Back to Top

Links to Best Bookmaker William Hill it The UK