تقسیم اوقات کورس های کوتاه مدت ماه جنوری

تقسیم اوقات کورس های کوتاه مدت ماه جنوری

۴ نظر

 

زمان بندی دوره های آموزشی در ماه جنوری را اینجا دریافت کرده میتوانید.

بیشتر ...  

رادیو ژورنالیزم

نظر ندارد

 

شرایط اشتراک در این کورس اتمام مؤفقانۀ کورس مقدماتی اساسات خبرنگاری نی. ویا تجربه کاری قبلی منحیث خبرنگار تازه کار و یا خبرنگار رضا کار در یک استیشن رادیو ارسال نمونۀ از کار خبرنگاری تان منحیث  تازه کار و یا رضاکار در یک رسانۀ چاپی، رادیو و یا تلویزیون را به نی جهت بررسی. دسترسی […]

بیشتر ...  

Radio Package production (تولید بسته های رادیویی)

نظر ندارد

 

معیار برای شمولیت در این کورس دومعیار برای شامل شدن در این کورس وجود دارد: ۱ .  فراغت موفقانه از کورس  رادیو ژورنالیزم (برای کسانی که که در یک رادیو کار می کنند اولویت داده می شود) ۲ .ویا داشتن بیشتر از شش ماه  تجربه کاری خبرنگاری در رادیو ویا داشتن تجربۀ بیشتر از شش […]

بیشتر ...  

برنامۀ آموزشی “گزارشدهی از فساد”

نظر ندارد

 

معرفی برنامۀ آموزشی : رسانه ها میتوانند با تهیه و نشر گزارش های موثق و مستند ، نقش موثری را در محو فساد در افغانستان بازی کنند. این برنامۀ آموزشی ( ۵  ) روزه  برای خبرنگاران افغان طراحی شده تا آن ها را با دانش، مهارت و ابزار موثر ، توانمند سازد تا در از […]

بیشتر ...  

اساسات ویدیو ژورنالیزم

نظر ندارد

 

معیار برای شمولیت درین کورس برای شمولیت درین کورس سه شرط لازم تعیین شده است: درخواست کنندگان مستعد نشان دهند که از تجارب رسانه یی و یا تحصیلات رسانه یی برخوردار اند. همچنان آنها باید علاقمندی شانرا نسبت به ژورنالیزم و اخبار داخلی و بین المللی (دانش رسانه یی) نشان دهند. و بلاخره، آنها قابلیت […]

بیشتر ...  

ژورنالیزم تحقیقی

نظر ندارد

 

معیار برای شمولیت در این کورس درخواست کنندگان که میخواهند در کورس ژورنالیزم تحقیقی شرکت نمایند، علاقمندی خود را نسبت به مسلک ژورنالیزم از طریق نکات ذیل ابراز مینمایند: با ارائه مدارک یا شواهد از کار  و یا کار داوطلبانه شان در یکی از عرصه های ژورنالیزم مانند رادیو، تلویزیون، اخبار/ مجله، فلم، تیاتر، موسیقی […]

بیشتر ...  

Back to Top

Links to Best Bookmaker William Hill it The UK