هرات

Comments Off on هرات

herat

با ایجاد مرکز ساحوی نی در ولایت هرات کار شبکه یی نی و ایجاد مراکز برای ژورنالستان در کشور تکمیل گردید. این مرکز با تقدیم کردن اموزگاران مجرب در بخش های رادیویی و ویدیویی ،وسایل و تجهیزات کاری برای کار های عملی ،به کار خویش همه روزه ادامه می دهد. این مرکز همچنان یک پیشکش برای انعده از شاگردانیکه میخواهند داری یک پیشه کاری شوند یا یک ژورنالست دارای مهارت های مسلکی مبدل شوند پیشنهاد می کند.

برای معلومات بیشتر با ما به تماس شوید:

حامد مومن مدیر مرکز

آدرس الکترونیکی: hamed.momen@nai.org.af

شماره تماس: ۰۷۹۶۳۰۷۰۳۲

 

Back to Top

Links to Best Bookmaker William Hill it The UK