کندهار

Comments Off on کندهار

kandahar

دفتر ساحوی نی در اوایل امسال برای اموزش دهی خبرنگاران و ژورنالستان در ولایت کندهار ایجاد گردید. که هدف از ایجاد این مرکز همانا تقویت بخشیدن ظرفیت های رسانه یی در سطح محلی بوده است که تا ژورنالستان بتوانند گزارش ها با کیفیت با استفاده از تجارب اموزگاران بخش رادیویی و ویدیویی ، وسایل و تجهیزات معیاری، کورس های گزارش دهی عملی ، و راه اندازی کمپاین ها برای بلند رفتن حقوق رسانه یی از ساحه تهیه نمایند.

مرکز رسانه نی در کندهار یک محل اثبات شده برای رسانه های مسلکی موفق برای ولایت کندهار و ولایات همجوارش به حساب می اید.

برای معلومات بیشتر با ما به تماس شوید:

عبدالسمیع غیرتمل مدیر مسول

آدرس الکترونیکی: Sami.ghairatmal@nai.org.af

شماره تماس: ۰۷۰۰۳۰۶۱۷۶-۰۷۷۶۷۸۱۲۳۴

 

Back to Top

Links to Best Bookmaker William Hill it The UK