دیده بان رسانه ها

نی به طور منظم گزارش ماهانه منتشر میکند , کزارش دیده بان رسانه ها که در زبان های دری، پشتو و انگلیسی به بیش از ۳۰۰۰ روزنامه نگاران و سازمان های رسانه ای در سراسر جهان توزیع میشود. خبر های دیده بان رسانه ها موانع و تهدید به رسانه های آزاد در افغانستان را برجسته می کند.

گزارش دیده بان رسانه ها به صورت ماهیانه برای دانلود در دسترس است:

۱۳۹۶
۱۳۹۵
۱۳۹۴
۱۳۹۳
۱۳۹۲
۱۳۹۱
۱۳۹۰

<ul>

<li><a href="http://nai.org.af/files/documents/mw/Media%20Watch%20Dari%20report%2081.pdf" target="_blank">ماه حوت</a></li>

<li><a href="http://nai.org.af/files/documents/Media%20Watch%20Dari%20report%2080.pdf" target="_blank">ماه دلو</a></li>

<li><a href="http://nai.org.af/files/monthly%20edition%20dari/Media%20Watch%20Dari%2079.pdf" target="_blank">ماه جدی</a></li>

<li><a href="http://nai.org.af/files/monthly%20edition%20dari/Media%20Watch%20Dari%2078.pdf" target="_blank">ماه قوس</a></li>

<li><a href="http://nai.org.af/files/monthly%20edition%20dari/Media%20Watch%20Dari%2077.pdf" target="_blank">ماه عقرب</a></li>

<li><a href="http://nai.org.af/files/monthly%20edition%20dari/Media%20Watch%20Dari%2076.pdf" target="_blank">ماه میزان</a></li>

<li><a href="http://nai.org.af/files/monthly%20edition%20dari/Media%20Watch%20Dari%2075.pdf" target="_blank">ماه سنبله</a></li>

<li><a href="http://nai.org.af/files/monthly%20edition%20dari/Media%20Watch%20Dari%2074.pdf" target="_blank">ماه اسد</a></li>

<li><a href="http://nai.org.af/files/monthly%20edition%20dari/Media%20Watch%20Dari%2073.pdf" target="_blank">ماه سرطان</a></li>

<li><a href="http://nai.org.af/files/monthly%20edition%20dari/Media%20Watch%20Dari%2072.pdf" target="_blank">ماه جوزا</a></li>

<li><a href="http://nai.org.af/files/monthly%20edition%20dari/Media%20Watch%20Dari%2071.pdf" target="_blank">ماه ثور</a></li>

<li><a href="http://nai.org.af/files/monthly%20edition%20dari/Media%20Watch%20Dari%2070.pdf" target="_blank">ماه حمل</a></li>

</ul>

 

گزارش های سالانه دیده بان رسانه ها:

۲۰۰۱- ۲۰۱۰
۲۰۱۱
۲۰۱۲
۲۰۱۳
۲۰۱۴
۲۰۱۵
۲۰۱۶
۲۰۱۷

 

اگر شما مایل به دریافت گزارش دیده بان رسانه ها از طریق ایمیل استید لطفا به نشانی ذیل تماس بگیرید: 
نوید محمدی
رسانه ها دیده بان خبرنگار ارشد
nawid.mohammadi@nai.org.af 

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد سازمان دیده بان رسانه ها، لطفا با ما تماس بگیرید: 

صابر فهیم 
مسئول دیده بان رسانه ها / مدیر دادخواهی
saber.fahim@nai.org.af

نظر ندارد

نظر بدهید

         

Back to Top

Links to Best Bookmaker William Hill it The UK