دافغانستان درسنیو دخبریالانو او کارکونکو دحقونو نقض په خپل سازمان کی

تبصره نشته
دافغانستان درسنیو دخبریالانو او کارکونکو دحقونو نقض په خپل سازمان کی

  څیړنیز رپوټ چی دنی په دفتر کی جوړ شوی دی ، ددی ښکارندوی دی چی درسنیو د خبریالانو او کارکونکو حقوق او امتیازات درسنیو دخاوندانو له خو ا تر پښو لاندی کیږی.

ددی څیړنیز رپوټ پراساس، د هیڅ  رسنۍ  خبریال او کارکونکی خپل حقوق دټولنیزو رسنیو دفعالیت د تاسیس دطرز او مقرری پر اساس په بشپړه توګه نه ترلاسه کوی

دا رپوټ درسنیو دڅار دلس ګونو رپوټونو ، درسنیو د خبریالانواو رسنیز کارکونکو د  کتبی شکایتونو  پر اساس  د ۱۳۸۱ کال څخه بیا د ۱۳۹۶کال د لړم ترمیاشتی پوری  او همدارنګه د سروی پر اساس جوړ شوی دی .

پدی تحلیلی او څیړنیز  رپوټ کی دخبریالانو او درسنیو دکارکونکو په خپل ادارو کی  د حقونو او امیتازاتو او او دکار ډول او قراردادونو د تړلو اړوند دارزونی لاندی نیول شوی او عقد شوی دی .

د قراردادونو نه تړل ، دمعاش نه ورکول پر خپل وخت او زمان  د تقاعدی د حقوقو نه درلودل د قانونی رخصتیو نه درلودل ، پرته له دلیل نه خبریال د کار ایستل ، دخبریالانو په مسلکی رسنیزو کارونو کی  د مدیرانو او د رسنیو د مالکانو لاسوهنه چی دا دټولنیزو رسنیو د فعالیت دتاسیس دطرز دمقرری رغنده او ښکاره موارد دی چی پدی رپوټ کی د هغه په باره کی بحث شوی دی  .

دا رپوټ همدارنګه ؛ د هغه رسنیز  خبریالانو او کارکونکو اړوند چی میاشتنی حقوق یی پر خپل وخت او زمان باندی نه ورکولو کیږی ، هغه خبریالان چی د قانونی رخصتیو څخه ګټه نه شی اخیستی او یا پرخپل کاری قراردادونو باندی لاسرسی نه لری ځانکړی کوی  .

دنی دفتر دآزادو رسنیو ملاتړ اداره دپورته مواردو نقض او تر پښو لاندی کول، و رسنیز صنعت ته زیان بولی او درسنیو د مدیرانو او خاوندانو څخه غواړی ترڅو دخبریالانو دا جدی  ستونزی ته رسیدنه وکړی او ددی نه زیات دبیان آزادی ته دزیان رسیدو څخه مخنیوی وکړی .

د افغانستان اسلامی جمهوری دولت  هم مکلف دی ترڅو دټولنیزو خصوصی رسنیو دفعالیت د تاسیس دطرز او مقرری دتطبیق په موخه او هم دکارد قانون پراساس، رسنی ددی ناوړه حالت څخه وساتی .

 

تبصرې نشته

تبصره ورکړۍ

         

Back to Top

Links to Best Bookmaker William Hill it The UK