مدافعه جنتری

نی برای کمک به روزنامه نگاران و فعالان در پوشش حقوق رسانه ها در افغانستان تقویم دادخواهی رسانه های افغانستان را توسعه داده است.تقویم تاریخ هر روزنامه نگار است که در افغانستان از سال ۲۰۰۱ کشته شدند، و همچنین به عنوان روز بین المللی مربوطه.

تبصرې نشته

تبصره ورکړۍ

         

Back to Top

Links to Best Bookmaker William Hill it The UK