نوارهای تصویری که در رسانه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود نشان می‌دهد، دوتن از اشتراک کننده‌های لویه جرگه مشورتی صلح توسط نیروهای امنیتی، با زور از تالار جرگه بیرون کشیده می‌شوند. گفته می‌شود این دو تن هنگام سخنرانی رییس جمهور غنی می‌خواستند اعتراض‌شان را به گوش رییس جمهور برسانند که نیروهای امنیتی مانع آنان شده و صدای‌شان را خاموش کردند.
به باور نی، حمایت‌کننده رسانه‌های آزاد افغانستان، خاموش ساختن صدای اعتراض شهروندان در واقع سرکوب آزادی بیان است. عبدالمجیب خلوتگر رییس اجرایی نی می‌گوید، بر اساس ماده ۳۴ قانون اساسی که آزادی بیان را تضمین کرده است هیچ کسی حق ندارد صدای اعتراض مردم را خاموش کند و شهروندان افغانستان را از این حق قانونی‌شان محروم سازد.
نی به این باور است که، خاموش ساختن صدای اعتراض، در واقع خفه ساختن آزادی بیان است. وقتی چنین اقدامی پیش چشم رییس جمهور صورت می‌گیرد این می‌تواند صدمه‌ی بزرگی به آزادی بیان تلقی گردد.
گفتنی است، پیش از این نیز شاهد رخ‌داد‌های مشابهی بودیم که در جریان سخنرانی‌های رییس جمهور در داخل و خارج از افغانستان، آنانی که اعتراض داشتند و می‌خواستند حرف‌های‌شان را به گوش رییس جمهور برسانند به شکل فجیعانه‌ای سرکوب شدند. نی می‌خواهد اذعان بدارد که اگر رییس جمهور خود را متعهد به آزادی بیان می‌داند باید به مردم افغانستان در زمینه سرکوب صدا‌های اعتراض، پاسخ بگوید.