صلح خواست و آرزوی مردم افغانستان است. مردم به‌خاطر نیل به‌ صلح سال‌هاست قربانی می‌دهند. به نظر می‌رسد که در ماه‌های اخیر گفت‌وگوهای صلح در صدر اولویت‌بندی‌های کشورهای کمک‌کننده‌ی افغانستان و به‌ویژه ایالات متحده‌ی آمریکا قرار گرفته است. دکتور زلمی خلیل‌زاد نماینده‌ی وزارت خارجه‌ی آمریکا در امور صلح افغانستان، در روزهای پسین نشست‌هایی را با شماری از سران طالبان در شهر دوحه‌ی قطر انجام داده است. به قول آقای خلیل‌زاد پیشرفت‌هایی در راستای تحقق صلح پایدار در افغانستان به‌میان آمده است.

ازسوی دیگر و با توجه به آنچه گفته شد، نگرانی‌هایی نیز در زمینه‌ی ارزش‌ها و حقوق شهروندی در فرایند گفت‌وگوهای صلح وجود دارد. نی حمایت‌کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان به‌ویژه نگران آینده‌ی حق آزادی بیان و حقوق رسانه‌های مستقل موجود است. نی نگران است که مبادا پیشامد نتایج گفت‌وگوهای صلح، وضع محدودیت، تعلیق و یا حذف بخش‌هایی از حق آزادی بیان باشد. هیچ فرایندی نباید منجر به محدود شدن فعالیت رسانه‌های آزاد شود و بزرگترین دستاورد هفده سال اخیر در کشور فروبپاشد.

نی به عنوان نهاد پیشرو در زمینه‌ی دادخواهی برای رسانه‌ها و حق آزادی بیان، لازم می‌داند پیشنهادهای خویش را به گونه‌ی ذیل برای طرف‌های مذاکره کننده‌ی روند گفت‌وگوهای صلح افغانستان ارائه کند:

  1. آزادی بیان به عنوان یک ارزش قابل حراست، در هر سندی که نتیجه‌ی گفت‌وگوهای صلح پنداشته می‌شود، باید گنجانده شود.
  2. در پایان روند گفت‌وگوهای صلح، اگر صلح محقق شود، باید تضمین مشخصی برای حراست و حمایت از آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها برای جامعه‌ی رسانه‌یی افغانستان ارائه شود.
  3. رسانه‌ها باید از جریان گفت‌وگوهای صلح با جزئیاتی که سبب خدشه‌دارشدن این فرایند نمی‌شود، آگاه شوند.
  4. قاتلان روزنامه‌نگاران و عاملان خشونت در برابر خبرنگاران و رسانه‌ها، با عقد هیچ موافقتنامه‌ی صلحی نباید عفو گردند. هم‌ حکومت افغانستان و هم طرف‌های درگیر، باید این حکم را در نظر داشته باشند.