امروز مورخ ۲۴ جوزا سال روان مراکز رای دهی به ساعت هفت صبح در سرتاسر کشور بازشد. نیروهای امنیتی ظاهرآ فضای امنیتی خوبی را به وجود اورده اند و مردم کشور دسته به مراکز رای دهی می روند تا در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری شرکت نمایند.
نهاد های نظارت کننده و خبر نگاران در مراکز رای د هی حضور یافته و می خواهند از جریان انتخابات نظارت وگزارش دهی نمایند.
منع عبور ومرورموترهای مشکلاتی را خلق نموده است اما اکثر مردم در ولایات و مرکز با پای پیاده سعی دارند خود را مراکز رای دهی برسانند.
باوجود نگرانی ها از حضور کمرنگ مردم در دور دوم انتخابات در قبل از ساعت اغاز رای دهی صف های طویلی در بسیاری از ولایات وجود دارد که نشان دهند حضور گسترده مردم در انتخابات دور دوم می باشد.
تدابیر شدید امنیتی هم نتوانسته مردم را از رفتن به صندوق های رای منصرف سازد. قرار است رئیس جمهور کشور حامد کرزی نیز از نخستین کسانی باشد که به مرکز رای دهی در لیسه امانی رفته و رای خویش به نفع یکی از دو نامزد انتخابات ریاست جمهور داکتر عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی استعمال کند.
اغاز رسمی روند رای دهی با حضور رئیس کمسیون مستقل انتخابات داکتر یوسف نورستانی واستعمال برگه رای دهی توسط ایشان اغاز شد.
افزون بر ناظرین دو نامزد ناظران نهادها کننده ( فیفا، تیفا، دیده بان انتخابات افغانستان وسایر نهاد ها ) ازاین پروسه نظارت می کنند.
گفتنی است که انتخابات دور دوم ریاست جمهور که رقابت میان دو نامزد پیشتاز داکتر عبدالله و د اکتراشرف غنی احمدزی می باشد اخرین دور انتخابات بوده و هریک ازاین دو نامزد که اکثریت اراء را بدست اورد زمام امور به دست می گیرد.
در دور اول انتخابات که در ۱۶ حمل سال روان برگزار شد که هیچ کدام از هشت نامزد دور اول نتوانستند که ۵۰ جمع ۱ را پورده نمایند لذا دور دوم انتخابات میان دو نامزد پیش تاز مطابق قانون برگزار گردید.