به‌تازگی سندی زیر نام منشور طالبان در 149 ماده به رسانه‌ها درز نموده که در آن بر ایجاد نظام امارت اسلامی تأکید شده است. دراین منشور، آن‌طور که ملاحظه می‌شود هیچ تغییر و تفاوتی با  نظام امارت اسلامی قبلی طالبان دیده نمی‌شود.

سندی که یک منبع حکومتی به دسترس یکی از تلویزیون‌های خصوصی افغانستان قرار داده است نشان می‌دهد که طالبان برای ایجاد نظام آینده‌ی شان پیش‌نویس قانونی را زیر نام “منشور امارت اسلامی افغانستان” تهیه‌کرده‌اند.

در ماده‌ی هفتادوچهار این منشور آمده است که طالبان پای‌بند ارزش‌های جهانی ازجمله‌ آزادی بیان و برمبنای قرائت جهانی آن نیستند. این خود نشان می‌دهد که طالبان هنوز که هنوز است هیچ تغییری در دیدگاه و نظریات خویش در پیوند به وضعیت آزادی بیان، حقوق زنان، و حقوق بشر نیاورده‌اند.

این منشور می‌گوید که همه آزادی‌ها بر مبنی آن‌چه که اسلام تعریف نموده است، خواهد بود و تمامی لایحه‌های امارت اسلامی پس از موافقه‌ی شورای رهبری، شورای علما و امیرالمومنین و یا معاون او، اجرایی می‌شود.

دفتر نی نگران این است که با توجه به آن‌چه در این منشور ذکرشده است تمامی دست‌آوردهای هژده سال اخیر و به گونه‌ی ویژه آزادی بیان نابود شود.

نی از ایالات‌متحده‌ی آمریکا و به گونه‌ی ویژه از نماینده‌ی این‌کشور در امور صلح افغانستان آقای زلمی خلیل‌زاد می‌خواهد تا از طالبان بخواهد که این منشور را ملغا و بی‌ارزش اعلان نمایند. نی هم‌چنان از تمامی طرف‌های درگیر در مذاکرات با طالبان می‌خواهد تا تضمین لازم را برای حفظ ارزش‌های حقوق‌بشری، از جمله حق آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها، از طالبان اخذ کنند.

نی هم‌چنان از حکومت افغانستان می‌خواهد تا الا ملغا شدن و بی‌ارزش خواندن این منشور، از رهایی زندانیان طالبان از زندان‌های حکومت‌ افغانستان جلوگیری کند.