ملاله میوند گرداننده برنامه‌های تلویزیون انعکاس و راننده‌اش طاهر خان، صبح امروز حین رفتن به وظیفه در ساحه‌ی موسوم به گولایی عربان شهر جلال آباد، از سوی افراد مسلح تیرباران و به شهادت رسیدند.

فرید خان سخنگوی قومندانی امنیه ولایت ننگرهار با تائید این خبر،  به دیدبان نی گفت: ” تیم تحقیقاتی بالای قضیه کار دارند و بعداً جزئیات با رسانه‌ها شریک ساخته خواهد شد.”

نگرانی امنیتی جامعه خبرنگاری هرروز بیشتر از پیش می‌شود، در ماه گذشته نیز یما سیاوش در کابل و الیاس داعی در شهر لشکرگاه ولایت هلمند توسط ماین کار گزارش شده در موتر حامل‌شان به شهادت رسیدند و تا اکنون عاملان این جنایات از سوی حکومت شناسایی و به پنجه عدالت سپرده نشده است.

با کشته شدن ملاله پندار ما این است که خبرنگاران و به گونۀ ویژه بانوان خبرنگار، با جرأت قبل به کارشان حاضر نخواهند شد، چیزی که دشمنان آگاهی مردم افغانستان از دیر باز بر آن تلاش دارند.

با کشته شدن ملاله فضای کار برای خبرنگاران زن محدود شده، و خبرنگاران دیگر جرأت نخواهند کرد تا کار خبرنگاری نمایند، چیزی که دشمنان آگاهی مردم افغانستان از دیر باز بر آن تلاش دارند.

ما خواهان شناسایی عاملان و محاکمه آن‌ها هستیم. از بین بردن خبرنگاران بی‌دفاع جنایت ضد بشری بوده و نشان می‌دهد که تروریستان به هیچ‌کسی ترحم ندارند و دولت نیز در شناسایی آن‌ها، کوتاه آمده است.

با قتل این دو تن جان‌باختگان خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای که در سال ۲۰۲۰ که در جریان کار رسانه‌ای جان باخته اند به ۱۰ تن می‌رسد.