نی در کمال تأثر، خبر مرگ نوید عظیمی خبرنگار تلویزیون ملی افغانستان، که گفته می‌شود به بیماری کووید 19 مصاب شده بود را دریافت کرد. بنا بر گفته همکارانش، آقای عظیمی حدود یک هفته قبل به این بیماری دچاره شده بود.

مرگ کارمندان رسانه ای نشان می‌دهد که کارمندان رسانه‌ای تا چه حدی در وضعیت همه‌گیری بیماری کوید۱۹، آسیب‌پذیرند و در خط نخست مبارزه با این بیماری قرار دارند.

نی حمایت کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان ضمن ابراز تسلیت به خانواده‌ی جان باختگان، جامعه‌ی رسانه‌ای و مردم افغانستان، از بارگاه خداوند منان می‌خواهد، روح شان را در بهشت برین جاداده شود.

نی هم‌چنان از مدیران رسانه‌ها می‌خواهد تا صحت و سلامتی هم‌کاران شان را در اولویت وظایف شان قرار دهند. به باور نی، مسوولیت مدیران و صاحبان رسانه‌ها و خود خبرنگاران نباید در زمینه‌ی حفظ جان کارمندان رسانه‌ای در برابر وایرس کرونا، نادیده گرفته شود.

ما، باز هم به تکرار از دولت افغانستان می‌خو‌اهیم تا بودیجه‌ای ویژه‌ای را برای کسانی‌که از جامعه‌ی رسانه‌ای بر اثر بیماری کوید۱۹ جهان فانی را وداع می‌گویند، اختصاص دهد، باشد که زمینه‌ای هم‌یاری برای خانواده‌ی این رفته‌گان باشد.

نی همچنان از حکومت افغانستان می‌خواهد تا در شرایط موجود زمینه دسترسی آنلاین به اطلاعات را فراهم سازد تا خبرنگاران به آسانی به اطلاعات مورد نظر شان دست یابند.

پیش از آقای عظیمی، سلیمان یوسفی کارمند تلویزیون های آریانا و آریانا نیوز، شاه‌محمد هارون مسوول بخش اداری آژانس خبری پژواک، پروین رفیقی، خبرنگار آژانس اطلاعاتی باختر از اثر گرفتار شدن به وایرس کرونا، جان هایشان را از دست داده بودند.