یافته‌های دیده‌بان رسانه‌ها از جریان نظارت از کار رسانه‌ها و خبرنگاران در روز انتخابات نشان می‌دهد که خبرنگاران در جریان پوشش انتخابات به مشکل جدی عدم دسترسی به اطلاعات مواجه شدند.

شماری از خبرنگاران در ولایت بلخ به دفتر نی از عدم همکاری مسوولان کمیسیون انتخابات در دادن اطلاعات به خبرنگاران شکایت کردند. میرویس بیژن خبرنگار صدای آشنا به دیده‌بان رسانه‌های نی گفت:” امروز من و چند تن از خبرنگاران بار بار تماس تلیفونی با کمیسیون ولایتی بلخ داشتیم یا سکرتر و یا رییس کمیسیون جواب می‌داد و می‌گفت رییس لحظه‌ی بعد با شما صحبت می‌کند یا تلیفون شان خاموش بود که اصلا نتوانستم معلومات دقیق را در مورد مشکلات بوجود آمده مثل کمبود اوراق رای‌دهی، مشکلات دستگاه بایمتریک و سرگردانی مردم بخاطر فهرست‌های که اسم رای‌دهنده در آن نبود بدست بی‌آوریم”. حبیب نجفی‌زاده خبرنگار تلویزیون ۲۴ به دیده‌بان رسانه‌های نی گفت: “با تماس‌های مکرر نتوانستم نظر مسوولان دفتر ولایتی کمیسیون انتخابات را در بلخ داشته باشیم، هنوز به ما معلوم نیست که پروسه‌ی رای‌دهی در بلخ تمام شده یا برای فردا هم جریان خواهد داشت.” در همین حال وحید اوریا خبرنگار سلام وطندار در بلخ نیز مشکلات مشابه‌ی را یاد آور شده و گفت که به عدم دسترسی به اطلاعات مواجه شده و نتوانسته است هیچ اطلاعاتی از مسوولان انتخابات در بلخ دریافت کند. در همین حال شماری از خبرنگاران در بلخ از توهین شدن‌شان از سوی کارمندان کمیسیون انتخابات در محل‌های انتخاباتی شهر مزارشریف خبر دادند. سید صمیم سادات، خبرنگار صدای افغان در مزارشریف که برای تهیه گزارش در لیسه عالی باختر که یکی از محل‌های انتخاباتی است رفته بود، می‌گوید: “نخست برایم اجازه عکس گرفتن دادند و پس از چند لحظه یک خانم که خودش را مسوول بخش شکایات می‌خواند، آمد و با لحن زشت گفت «چرا عکس می گیری»؟ من کارت رسانه‌یی که از سوی کمیسیون برایم صادر شده بود را نشان دادم، ولی با آن هم با من برخورد زشت نموده و گفت: برای ما کسی نگفته که خبرنگاران از جریان برگزاری انتخابات گزارش تهیه می‌کنند و شما هم اجازه این کار را ندارید.” رحیمه یزدانی، خبرنگار دیگر صدای افغان می‌گوید: “کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات اجازه عکس گرفتن از صندوق‌ها و پروسه رای‌دهی را نداند و بعضی‌های شان نیز خبرنگاران را مسخره می‌کردند. در همین حال جواد آخند‌زاده مسوول رادیو رسالت در کوهستان به نی گفت؛ پس از تنش که در داخل سایت انتخاباتی به وجود آمد، خبرنگارشان عبدالفتاح فایز از این صحنه عکس برداری کرده است که از سوی یکی از نامزدان در کاپیسا، نخست مورد لت و کوب قرار گرفته و بعداً آقای فایز را با خود برده‌اند. نى حمایت کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان از کمیسیون مستقل انتخابات ابتدا خواهان وضاحت در زمینه شده و اکیداً مى‌خواهد که در زمینه‌ى پوشش و دسترسى به اطلاعات و هم‌چنان رفتار مسوولان با خبرنگاران، بر مبناى قانون عمل نماید.