سلیم تصویربردار تلویزیون ملی در قندهار امروز در حادثه‌ی برخورد در مقر ولایت قندهار جان باخت.

نورالله نوری رییس تلویزیون ملی قندهار ضمن تایید این خبر می‌گوید؛ آقای سلیم بخاطر پوشش خبری نشست نهادهای امنیتی به مقر ولایت قندهار رفته بود. قابل یاد‌آوری است که ساعت ۳ امروز پنج شنبه ۲۶ میزان جلسه‌ی نهادهای امنیتی که در مقر ولایت قندهار برگزار شده بود مورد حمله مهاجمان قرار گرفت، هنوز جزییات بیشتر از این حمله در دست نیست اما کشته شدن تصویر بردار تلویزیون ملی تایید شده است. با کشته شدن آقای سلیم در سال جاری میلادی ۱۶ خبرنگار و کارمند رسانه‌یی در افغانستان کشته شده اند. نی حمایت کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان مصرانه از دولت افغانستان و نهادهای امنیتی می‌خواهد برای تامین امنیت و مصونیت خبرنگاران توجه‌ی جدی نمایند و هم‌چنان در جریان انتخابات پیش‌رو مصونیت خبرنگاران باید در اولویت کار نهادهای امنیتی باشد.