دفتر نی از پنج سال به این سو هفته اول ماه اسد را به عنوان هفته ی رسانه های اجتماعی در کشور تجلیل می کند.

دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان هفته رسانه های اجتماعی را روز یک شنبه دهم اسد تحت شعار ” اطلاعات بین المللی برای شهروندان از طریق رسان های اجتماعی” افتتاح نمود.

صدیق الله توحیدی، رییس دیده بان رسانه های دفتر نی در مراسم افتتاح هفتۀ رسانه های اجتماعی در مورد اهمیت رسانه های اجتماعی صحبت نمود و از کاربران رسانه های اجتماعی خواست تا از نشر و پخش شایعات و نشر مطالب که وحدت ملی را آسیب میرساند خودداری کنند.

دفتر نی پنج سال پیش زمانی که برای نخستین بار مسئله هفتۀ رسانه های اجتماعی را رسماً بیان کرد، از سازمان های بین المللی به ویژه از یونسکو خواست تا یک روز را به عنوان روز رسانه های اجتماعی در سازمان بین المللی یونسکو به امتیاز افغانستان ثبت نماید، اما با گذشت پنج سال از این درخواست قانونی، پاسخ داده نشده است.

دفتر نی همچنان از وزارت کار و امور اجتماعی نیز خواسته بود تا هفتۀ رسانه های اجتماعی را درج تقویم افغانستان نماید که متاسفانه تا هنوز در این مورد هیچ اقدامی صورت نگرفته است.

امروز در سال پنجم؛ بار دیگر دفتر نی از سازمان یونسکو خواست تا این هفته را به نام هفته ی رسانه های اجتماعی به امتیاز افغانستان رسماً ثبت نماید.

نی همچنان از وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان خواست تا این هفته را درج تقویم افغانستان نماید.

صدیق الله توحیدی، افزود که گسترش رسانه های اجتماعی انقلاب در عرصه رسانه ها بوده که در تاریخ رسانه های جهان چنین پیشرفت وجود نداشت. او همچنان اضافه کرد که اکنون هیچ اطلاعات و رویدادِ در هیچ نقطه جهان مکتوم و پنهان نخواهد ماند.

تأثیر گزاری رسانه های اجتماعی در رویداد های یک دهه اخیر قابل ملاحظه بوده و هیچ کسی نمی تواند این تأثیر گزاری ها را نادیده بگیرد. از رویداد های بهار عربی گرفته تا مسایل جنگ در سوریه و عراق و حملات هراس افگنانه در کشور های دور مانند ایالات متحدۀ آمریکا، آلمان، فرانسه و بنگلادیش از طریق رسانه های اجتماعی پوشش گسترده داشته است.

هفتۀ رسانه های اجتماعی یک هفته در کابل در دفتر نی با برنامه های متفاوت و مختلف تجلیل می شود.

در روز نخست این هفته که افتتاح این برنامه می باشد در کنار این که در مورد اهمیت و ویژه گی های رسانه های اجتماعی صحبت می شود، در مورد مشکلات و چالش ها و همچنان سوء استفاده های که از رسانه های اجتماعی توسط افراد و گروه ها صورت می گیرد، با کاربران رسانه های اجتماعی بحث و گفتگو صورت می گیرد.

در روز دوم این هفته شماری از کاربران رسانه های اجتماعی، دانشجویان و روزنامه نگاران در مورد رویداد های کلان بین المللی مثل انتخابات در کشور های جهان و نقش رسانه های اجتماعی با هم گفتگو خواهند کرد و در مورد استفاده های موثر از رسانه های اجتماعی با هم تبادل نظر خواهند کرد.

در روز سوم این هفته شماری از کاربران رسانه های اجتماعی و روزنامه نگاران در مورد مهاجرت و تأثیرات آن بالای شهروندان کشور با هم گفتگو می کنند و نظریات شان را در رابطه به افزایش فرار شهروندان کشور به خارج و استفاده درست از رسانه های اجتماعی جهت کاهش این معضل جدی اجتماعی را به بحث می گیرند.

در روز چهارم این هفته شماری از کاربران رسانه های اجتماعی؛ در مورد افغان های بیرون از کشور با هم بحث خواهند کرد و دست آورد های شهروندان افغانستان را که بیرون از به سر می برند؛ به بررسی گرفته شده و نقش رسانه های اجتماعی را در معرفی این افراد که در خارج از کشور سبب افتخار کشور شده اند ارزیابی می کنند.

همچنان افغان های که در خارج از کشور هستند و دست به کار های منفی زده اند و سبب سر افگندگی برخی از شهروندان کشور در خارج شده اند نیز به بحث گرفته می شود.

در روز پنجم و روز آخر هفتۀ رسانه های اجتماعی شماری از شهروندان و کاربران شبکه های اجتماعی در دفتر نی گرد هم آمده و در مورد بازتاب رویداد های ورزشی از طریق رسانه های اجتماعی باهم بحث خواهند کرد.

نی در سال ۱۳۹۰ خورشیدی برای نخستین بار هفتۀ اول ماه اسد را به عنوان هفتۀ رسانه های اجتماعی تجلیل نمود و از این هفته همه ساله در دفتر نی با راه اندازی برنامه های موثر بزرگداشت می شود.

هدف از نامگذاری هفتۀ رسانه های اجتماعی؛ تشویق شهروندان افغانستان در استفادۀ درست و موثر از شبکه های اجتماعی بوده و تلاش می کند تا کاربران رسانه های اجتماعی از نشر و پخش مواردیکه در قانون آن را ممنوع کرده است، خودداری ورزند.

همچنان ما تلاش خواهیم کرد تا کاربران رسانه های اجتماعی را تشویق کنیم تا با نوشته های شان در رسانه های اجتماعی شهروندان کشور را با هم نزدیک ساخته و از نشر و پخش مطالب و تصاویریکه سبب تخریش اذهان عامه شده و دوری و افتراق را دامن می زنند جداً خودداری ورزند.