این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برای خبرنگاران رادیو دنیا و خبرنگاران ولایت پروان  برای مدت ۵ روز در ولایت پروان  دایر گردید. دراین آموزش به تعداد ۲۰ تن از خبرنگاران که ۳ تن آن طبقه اناث و ۱۷ تن از طبقه ذکور شرکت کرده بودند.

نیک محمد ندیم

میلاد خلیلی

غلام یحیی نوری

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/غلام-یحی-.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

ننگیالی نوری زیقمی

حمید نجمی

عبدالماروف نبی زاده

احمد خالد نیکزاد