این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برای خبرنگاران روزنامه های دولتی برای مدت ۱۰ روز در داخل دفتر روزنامه وطنداران دایر گردید. درین آموزش به تعداد ۳۰ تن از خبرنگاران که ۱۱ تن آن طبقه اناث بودند شرکت کرده بودند.

روزنامه های دولتی افغانستان

شیر محمد نظری – خبرنگار روزنامه هیواد

هدایت الله شیرزی – خبرنگار روزنامه هیواد

کریمه ملکزاده ، نصیر احمد عسکر زاده ، وقار احمد – خبرنگار ان روزنامه کابل تایمز

مسعوده قاری زاده – خبرنگار روزنامه کابل تایمز

محمد یاسین – خبرنگار روزنامه اصلاح

ویس محمد، صالحه خبرنگاران روزنامه اصلاح

فرید احمد ناصری، گل احمد احمدی خبرنگاران روزنامه انیس

نفیسه یعقوبی – خبرنگار روزنامه وطنداران

یلدا بلوچ خبرنگار روزنامه وطنداران

محمد رفیق قادری – خبرنگار روزنامه وطنداران

نیک محمد آزاد – خبرنگار روزنامه هیواد