این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برای خبرنگاران در ولایت کابل از تاریخ 28 الی 31 اکتبر 2019 دایر گردید.

طوبا فرازی_تلویزیون زن

فاطمه عدیل_نهاد تساوی

فاطمه محمدی_نهاد تساوی

سالمه غلامی_رادیو غربت

فرحت اظهر_خبرنگار ازاد

تمنا حفیظی_خبرنگار ازاد

رقیه راستین_رادیو نی

شیبا عیار_تلویزیون نورین

مژگان عوامی_تلویزیون نورین

عاقله ابراهیمی_تلویزیون زن