این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برای خبرنگاران در ولایت ننگرهار دایر گردید.

اسما صافی - رادیو ارزښت 7/1/2019

جمیله ـ پوهنتون خراسان 28/12/2018

کرشمه - رادیو مینه 11/12/2018

شکیلا شاه - پوهنتون خراسان 5/12/2018

تجلا صافی _ رادیو ارزښت 8/12/2018