این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برای خبرنگاران در ولایت هرات دایر گردید.

کریمه مقصودیان ـ اتفاق اسلام 1/12/2018

سکینه حنانی

مریم ایوبی - رادیو صدا جوان 30/11/2018

نفیسه سادات-مجله بهینه

شراره عزیزی- رادیو مردم18/11/2018

مرجان توان بخش-تلویزیون عصر

طاهره علیزاده

خاطره درویش

لیلا منتظم - تلویزیون عصر 18/11/2018

صابره هاشمی - رادیو مژده 1/12/2018

نرگس احمدی

الینا کریمی - صدا جوان 3/12/2018

مرضیه ابراهیمی - خبرگزاری اژانش باختر 26/11/2018

صدف احمدی- تلویزیون ترقی 3/12/2018

مرضیه مقصودی -روزنامه اتفاق اسلام 3/12/2018