این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برای   مدت ۱۲ روز  دایر گردید. درین آموزش به تعداد ۱۱  تن شرکت کرده بودند.

طوبا محمد زی

بادر امیرزی رادیو انعکاس

فرشته درانی

محمد ابراهیم مصمم

احمد خالد سلیمان

نوروز اشاق

محمد اسماعیل سلیم

مجیب الله ستاری

امید صافی

شیرالله خادم

حسیب الله ارشاد رضایی