این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برای  مدت ۵ روز  دایر گردید. درین آموزش به تعداد ۲۶  تن شرکت کرده بودند.

نازیلا

تورپیکی

لیلما

طیبه بیگزاد

رویا

روهینا

فرسدون

عبدالرقیب

محمد خالد

شریف الرحمن

عبدالله

مصطفی

اجمیر

محمد اسماعیل

فهیم

احمد توفیق

احمدالله

تیمور شاه

صفت الله

فضل خالد

غلام سرور

عصمت الله

نجیب الله

تمیم

عبدالمجیب

فضل حق

غلام ایشان