این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برای   مدت ۱۲ روز  دایر گردید. درین آموزش به تعداد ۱۱  تن شرکت کرده بودند.

فرخنده

رفیع الله

اکبر

منصور لوی جنبش ملی افغانستان

عبدالباسط معینیت امور جوانان

محمد اشرف رادیو زینت

مرتضی

قیس پوهنتون مشعل

محمد نور لوی جنبش ملی افغانستان

احمد اتمر

دولت محمد رادیو بازگل