این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برای   مدت ۱۳ روز  دایر گردید. درین آموزش به تعداد ۹  تن  شرکت کرده بودند .

سونیا

سپوژمی

فاطمه

صدیقه رحیمی

عزت الله کریمی

محمد الیاس

نواب

حکمت الله

محمد منصور عنابی