این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برای   مدت ۱۰  روز  دایر گردید. درین آموزش به تعداد ۱۴ تن  شرکت کرده بودند.

لطیفه فروتن

فاطمه قادری

عبدالمسعود ستاری

رحمت الله خپلواک

شبیر احمد احمدی

محمد یاسین دلاوری

سید قدرت الله نبی زاد

اجمل صادقی

محمد هارون نیازی

حکمت الله احمدی

معصومه حاشمی

ویژه نظیر

بهشته نظیر

مروه حبیبی