این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان  برای مدت ۱۵ روز  دایر گردید. درین آموزش به تعداد ۱۹ تن که ۱۱ تن آن طبقه اناث و ۸ تن آن طبقه ذکور بودند شرکت کرده بودند.

نیلوفر اسلمی

الهه اسلمی

فیروزه یوسفی

لیمه نبی زاده

بلقیس ایوبی

شکیلا بهنازپور

ذاکره حیدری

بصیره محمدی

سکینه امانی

پاکیزه گهر

نیلوفر امیری

محمد رضا

سید مسلم

نجیب الله ذکی

احمد سیر

خنجر خلوت

محمد ناصر

شاداب مشتری

عبدالرقیب احمدی