این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برای   مدت ۱۱ روز  دایر گردید. درین آموزش به تعداد ۲۳ تن  شرکت کرده بودند.

مجتبی هاشمی

احمد الله

تمیم احمد

عبدالوکیل

ربابه

روح الله

محمد نوید

عزت الله

محمد شمیم

علی سینا صدیق یار

احسان الحق

احمد سلیم

محمد اسحق

شبیر احمد

ابو حفیظ

عبدالبصیر

حسین احمد

حسین داد

فیض الله

محمد هارون

مرتضی

فردین

مصور