فردین امینی، گوینده‌ی خبر آریانا و آریانا خبر حوالی ساعت 10 قبل از ظهر امروز در شهرک موسوم به میر غلام در مربوطات ناحیه هفدهم از ناحیه گردن شدیداً زخمی و سپس در شفاخانه جان باخت.

در نوار تصویری که از سوی نهادهای امنیتی به خبرنگاران فرستاده شده است دیده می‌شود که آقای امینی از ناحیه گردن شدیداً مجروح است، به‌سختی نفس می‌کشد و توان حرف زدن ندارد.

شورای امنیت، وزارت امور داخله و فرماندهی امنیه‌ی کابل با نشر پیامی به رسانه‌ها مدعی شده‌اند که آقای امینی به‌قصد خودکشی خود را مجروح و سپس در شفاخانه جان باخته است. در پیام چنین آمده است: «حوالی ساعت ده قبل از ظهر امروز فردین ولد عبدالطیف مسکونه‌ی اصلی ولایت پروان، مسکونه‌ی فعلی بلاک‌های عربان قصبه که به شهرک منشی میر غلام همراه با یک عراده واسطه کرولا ۲۰۰۹ نمبرپلیت ۲۱۲۱۹_۳ ش کابل به رنگ نقره‌یی رفته بود و به گفته‌ی مردم همان منطقه، وی در تلیفون صحبت می‌کرد و از واسطه خود پائین (پیاده) شد به‌طرف کوه دوید و توسط سنگ نوک‌تیز گردن خود را برید که شواهد موجود می‌باشد. محافظین شهرک متوجه می‌شوند و تلاش می‌کنند تا مانع خودکشی وی شوند.»

نی حادثه‌ی پیش‌آمده را بسیار مرموز و پیچیده می‌داند. به گفته‌ی متخصصان طبی هیچ انسانی قادر نیست که با دست خود و آن‌هم با سنگ گلوی خود را تا آن‌جا مجروح کند که منجر به مرگ وی شود.

ما خواهان بررسی جدی این قضیه هستیم و از وزارت داخله و نیز از ارگان‌های مرتبط دیگر می‌خواهیم که قبل از روشن شدن نتایج بررسی این‌حادثه، در زمینه اظهار نظر نفرمایند. به باور ما چنین اظهاراتی می‌تواند بررسی قضیه را به جهت‌های دیگری سوق دهد.

نی حمایت کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان و جامعه‌ی رسانه‌ای کشور به‌شدت نگران وضعیت موجود در برابر خبرنگاران و رسانه‌ها است. در چند روز پسین خبرنگاران به‌صورت مرموز و پیچیده به قتل رسیده اند که نتایج بررسی‌های هیچ‌یک از این قضایا روشن نشده و با مردم افغانستان شریک ساخته نشده است.

حکومت افغانستان به خصوص نهادهای امنیتی و وزارت داخله که مسوولیت تأمین امنیت شهروندان را دارند، اگر اقدام جدی در جهت تأمین امنیت خبرنگاران ننمایند، ما به دلیل مسوولیت حکومت، مسوول همه‌ی حوادثی که در آینده اتفاق بی‌افتد، حکومت را خواهیم دانست.