میررحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان افغانستان ام‌روز چهارشنبه 24 میزان 1394 در جلسه‌ی این مجلس از رسانه‌ها شکایت کرده و تعدادی از رسانه‌ها را متهم به توطیه چینی علیه پارلمان کرده است.
نی این‌گونه برخورد رئیس مجلس نمایندگان افغانستان در مقابل رسانه‌ها را یک برخورد غیرقانونی و غیرحرفه‌ای دانسته و از پارلمان و ریاست محترم آن نهاد می‌خواهد تا اگر شکایتی در مقابل رسانه‌ها دارند، باید از مجرای قانونی آن، پی‌گیری کنند.
مجرای قانونی پذیرش شکایت در مقابل رسانه‎‌ها کمیسیون رسیدگی به شکایات و تخطی‌های رسانه‌ایست.
نی بدین باور است که اظهار نظر رئیس پارلمان افغانستان می‌تواند زمینه‌ را برای فشار بر رسانه‌ها مساعد کرده ، افراد و گروه‌های دیگر چه‌در پارلمان و چه‌در بیرون از پارلمان در چنین شرایطی کوشش خواهند کرد تا رسانه‌های افغانستان را به نحوی تحت فشار قرار دهند.
نی از جناب رحمانی رئیس پارلمان کشور می‌خواهد تا آن‌چه در مورد رسانه‌ها گفته است را پس گرفته و از جامعه‌ی رسانه‌ای کشور معذرت بخواهد.
براساس قانون رسانه‌های افغانستان یگانه مرجع رسیدگی به هر گونه شکایت در برابر رسانه‌ها کمیسیون رسیدگی به شکایات و تخطی‌های رسانه‌ای است و هیچ ارگان دیگری زیر چتر حکومت و یا دولت نمی‌تواند برمبنای شکایتی که از رسانه‌ها دارد، آزادی بیان و رسانه‌ها را تحت فشار قرار داده و یا آن را اهانت کند.