خبر بازداشت عاملان حمله‌ی انتحاری سال گذشته به جان خبرنگاران در شش‌درک کابل، خبر خوشی است و باید تمامی عاملان خشونت در برابر خبرنگاران نیز بازداشت گردند.

ریاست امنیت ملی با قراردادن تعدادی از افرادی که ادعا می‌کند افراد داعش است، در مقابل دوربین‌های رسانه‌ها، می‌گوید که این افراد عاملان حمله‌ی انتحاری سال گذشته به جان خبرنگاران‌اند.

دفتر نی حمایت‌کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان، از ریاست عمومی امنیت ملی می‌خواهد تا در یک روند تحقیق حرفه‌ای باید به معلوم کردن و بازداشت مرتبطین این حمله و کسانی که به نحوی در آن دست داشته‌اند، مبادرت ورزد. نی هم‌چنان از نهادهای عدلی و قضایی می‌خواهد تا در صورت ثابت شدن سازمان‌دهی این حمله از سوی افراد بازداشت شده، آنان را مطابق قوانین افغانستان به اشد مجازات محکوم نماید. هم‌چنان نهادهای عدلی و قضایی برای خانواده‌های قربانیان نیز فرصت بدهد تا دیدگاه‌های‌شان را در قبال قاتلان فرزندان‌شان ابراز دارند.

قابل یادآوری است که در ماه ثور سال گذشته خورشیدی، نه خبرنگار و عکاس زمانی در یک حمله‌ی انتحاری تعقیبی جان‌های‌شان را از دست دادند که می‌خواستند حمله‌ی انتحاری نخست را که یک درب ورودی منطقه‌ی حفاظت شده‌ی شش‌درک را آماج قرار داد، تحت پوشش رسانه‌ای قرار دهند.

بر اساس معلومات ریاست امنیت ملی، افراد بازداشت شده در ۲۸ حمله‌ی تروریستی دیگر نیز دخیل بوده‌اند.