انتخابات با رسانه‌ها همگانی می‌شود و اطلاعات انتخاباتی از طریق دریچه‌ی رسانه‌ها به خانه‌ی تک‌تک شهروندان راه می‌یابد. بنابراین تأمین امنیت و مصونیت خبرنگاران در روز انتخابات، باید از اولویت‌های کاری نیروهای امنیتی باشد.

قرار است روز شنبه ششم میزان، شهروندان افغانستان پای صندوق‌های رأی بروند و رئیس‌جمهورشان را برگزینند. پرواضح است که این روند باید شفاف و قابل قبول باشد. رسانه‌ها با پوشش سراسری این روند، می‌توانند به شفافیت و اعتبار آن کمک کنند.

با این حال، با توجه به وضعیت امنیتی، نگرانی‌هایی از تهدیدها علیه خبرنگاران و رسانه‌ها نیز وجود دارد. نی حمایت‌کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان، از نهادهای امنیتی‌یی که در تأمین امنیت انتخابات عملاً دخیل هستند، می‌خواهد که در محلات رأی‌دهی، توجه‌ ویژه‌یی به امنیت و مصونیت خبرنگاران داشته و بر اساس قانون با خبرنگاران همکاری کنند.

نی همچنان از مسئولان رسانه‌ها در سراسر کشور می‌خواهد تا برای حفظ مصونیت کارمندانشان در جریان پوشش انتخابات، خبرنگاران و  تصویربرداران خویش را با لباس ایمنی (ضدگلوله) مجهز ساخته و به ساحه بفرستند. خبرنگاران نیز باید با حفظ تمامی قوانین روزنامه‌نگاری، تلاش کنند تا اصول و موازین اخلاقی خبرنگاری را در نظر گرفته و با بی‌طرفی کامل به پوشش روند انتخابات بپردازند.