نی حمایت کننده‌ی رسانه های آزاد افغانستان در هفته‌ی رسانه های اجتماعی در کنار این که کارزار« به حق معنوی دیگران احترام بگذاریم» را به راه انداخت، در نامه‌ی رسمی از ورات اطلاعات و فرهنگ جمهوری اسلامی افغانستان خواست تا هفته‌ی رسانه های اجتماعی شامل تقویم رسمی افغانستان گردد.

در هفته‌ی رسانه های اجتماعی هم‌چنان از سازمان فرهنگی آموزشی ملل متحد یا یونسکو درخواست شد تا هفته رسانه های اجتماعی در سازمان ملل متحد به درخواست و امتیاز افغانستان به رسمیت شناخته شود. 

نامه‌ی رسمی درخواستی نی در کابل به مسوول ارتباطات سازمان یونسکو تحویل داده شد. 

نی هم‌چنان در کارزا خویش، «به حق معنوی دیگران احترام بگذاریم» از استفاده‌کنندگان شبکه‌های مجازی خواست تا به حق  معنوی دیگران احترام بگذارند. 

عبدالمجیب خلوتگر، رئیس اجرایی نی می‌گوید: شعار امسال هفته رسانه های اجتماعی، احترام به حق معنوی بود که ما خواستیم این حق در رسانه‌های اجتماعی مراعات شود. ما متوجه شدیم افغان ها حداقل در رسانه‌های اجتماعی حق مالکیت معنوی را مراعات نمی‌کنند و این باعث شده که سطح تولید مواد رسانه‌ای کم باشد و برخی ها کاپی و یا رونوشت می‌کنند». 

قابل یاد آوری است که دفتر نی حمایت کننده‌ی رسانه های آزاد افغانستان از سال 1390 یکی از هفته های ماه اسد تقویم خورشیدی را به نام هفته رسانه های اجتماعی بزرگ‌داشت می‌کند.