دفتر نی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان نگرانی شدید اش را در رابطه به افزایش خشونت و اعمال فشار های برنامه ریزی شده بالای خبرنگاران اعلان می نماید.
شب گذشته عبدالقدیر غفوری، خبرنگار محلی رادیو آزادی در ولایت غور از سوی ماموران امنیت ملی لت و کوب و سپس برای مدت سه ساعت تحت توقیف قرار گرفت.
این خبرنگار در تماس با دیده بان رسانه های دفتر نی گفت: ماموران امنیت ملی او را هنگام توقیف اهانت و تهدید نیز کرده اند.
علت لت و کوب و توقیف کوتاه مدت این خبرنگار نپذیرفتن سانسور از سوی دستگاه حکومتی بوده است. مقامات از او خواسته بودند یک خبر را نشر نکند و زمانی که این خبرنگار آنرا برخلاف خواسته های مقامات نشر کرد به چنین سرنوشت مواجه شد.
عبدالمجیب خلوتگر، رییس عمومی دفتر نی در بیانیه ی گفت:” خبرنگاران و رسانه ها هم از جانب تروریستان آسیب میبینند و هم از جانب دستگاه دولتی که دفتر نی بیشتر از این تحمل اعمال فشار و خشونت بر خبرنگاران را ندارد.”
این در حالیست که در هفته ی گذشته در رویداد تروریستی مرگبار کابل چهار خبرنگار و کارمند رسانه یی شهید و حدود ١۶ خبرنگار و کارمند رسانه یی دیگر زخمی شدند.
دفتر نی از حکومت وحدت ملی می خواهد تا هر چه زودتر در رابطه به لت و کوب و توقیف آقای غفوری خبرنگار رادیو آزادی در ولایت غور وضاحت داده و به جامعه ی خبرنگاری اطمینان دهد که عاملان این رویداد محاکمه و از تکرار آن جلوگیری می شود.