آقای داعی صبح امروز زمانی‌که می‌خواست از خانه به سوی دفتر کارش برود، در انفجار ماین مقناطیسی در وسیله نقلیه اش جان باخت.

مجتبی محمدی برادر آقای داعی که خبرنگار رادیو آلمان در هلمند می باشد نیز در این حادثه زخم برداشته است. این انفجار در حوزه اول شهر لشکرگاه ولایت هلمند رخ داده است. این حادثه در حالی صورت می‌گیرد که نگرانی های زیادی در زمینه ای تامین امنیت جان خبرنگاران وجود دارد.

حکومت افغانستان بار ها از برنامه هایی برای تامین امین خبرنگاران خبر داده است که تا حال نتیجه‌ی قابل پیمایشی را به بار نیاورده است.

نی از حکومت مصرانه می‌خواهد که عاملین این جنایت ضد بشری را شناسایی و به پنجه قانون بسپارد، همچنان حکومت باید این پرونده را به گونه لازم بررسی کرده و نتیجه آنرا اعلان کند.

قابل ذکر است که پنج روز قبل آقای یما سیاوش خبرنگار پیشین تلویزیون طلوع  و دو تن از همکاران غیر رسانه ای اش در حمله مشابه، در کابل کشته شدند.