حوالی ساعت ٧ شام امروز پنج شنبه انفجار در داخل محوطه ی رادیوی محلی سانگه در شهر قنداهار صورت گرفته که خسارات هنگفت مالی را در پی داشته است، اما خوشبختانه به کارمندان آن رادیو آسیب نرسیده و نشرات آن نیز فعال است. 

هنوز از نوعیت این انفجار معلومات در دست نیست، پولیس ولایت قندهار تحقیقات در مورد عاملان و نوعیت انفجار را آغاز نموده است.

دفتر نی حمایت کننده ی رسانه های آزاد افغانستان حمله های هراس افگنانه بر رسانه ها و خبرنگاران را جنایت جنگی دانسته و از نهاد های بین المللی حقوق بشری و سازمان ملل متحد می خواهد تا این جنایاتی که در افغانستان بالای رسانه ها و کارمندان رسانه یی صورت میگیرد را به عنوان جنایات جنگی ثبت نموده و در دادخواهی از حقوق خبرنگاران و رسانه ها با ما همصدا شوند.

این درحالیست که سه هفته پیش دفاتر دو رسانه خصوصی (رادیو کلید و رادیو صفا) در شهر جلال آباد همزمان منفجر شد که خساراتی زیادی بر آن دو رسانه وارد نموده بود.

اخیراً حملات هدفمند بر رسانه های افغانستان از سوی هراس افگنان شدت کسب نموده و ظاهراً هیچ برنامه ی بخاطر دفع این حملات از سوی حکومت روی دست گرفته نشده است. ما از حکومت افغانستان می خواهیم که بر بنیاد قانون اساسی مکلف است تا از تمام شهروندان و به ویژه از خبرنگاران و تأسیسات رسانه یی حفاظت نموده مسوولیت اش را در این راستا ادا نماید.