حوالی ساعت 8 شب یک ماین کنار جاده در نزدیکی دفتر رادیو آرمان‌شهر و هفته نامه شهر بانو واقع شش صد کوتی شهر پلخمری انفجار نمود که به گفته سید عظیم هاشمی مدیر مسوول رادیو آرمان‌شهر و سردبیر هفته نامه شهر بانو در ولایت بغلان، خسارات هنگفت مالی به این رادیو و دفتر هفته نامه وارد شده است.

نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان از وزارت امور داخله و ریاست امنیت ملی می‌خواهد تا در تامین امنیت رسانه‌ها کوتاهی ننموده تامین امنیت رسانه‌ها را در اولویت کار خویش قرار دهند. همچنان از نهاد های امنیتی در ولایت بغلان می‌خواهد تا امنیت رسانه‌ها را در این ولایت جداً مد نظر داشته و در تامین آن بکوشند.

قابل یادآوریست که ما از فرماندهی امنیت و ریاست امنیت ملی بغلان می‌خواهیم که مسئله‌ی انفجار ماینی را که در اثر آن خسارات مالی زیادی به رادیو آرمان شهر وارد شده است را جداً بررسی نموده و عاملان آنرا شناسایی و به پنجه عدالت بسپارند.

نگرانی هایی نیز وجود دارد که به‌دنبال ریختن دیوارها و پنجره‌های تعمیر رادیو آرمان‌شهر، شب هنگام وسایل این رادیو به تاراج برده شود؛ بناً از نهاد های امنیتی در ولایت بغلان می‌خواهیم تا افراد امنیتی خویش را برای حفاظت از وسایل این رادیو توظیف نمایند.