در جریان کمتر از یک هفته، دو انفجار در مقابل درب ورودی دو رسانه در ولایت های پروان و ننگرهار نگرانی شدید جامعۀ خبرنگاری و به ویژه دفتر نی را بر انگیخته است.

در تاریخ ۱۶ جوزا سال جاری در مقابل درب رادیو دنیای نوین در شهر چاریکار ماین مقناطیسی منفجر گردید که به دروازۀ رادیوی نامبرده آسیب رسانده و متعاقباً در تاریخ ۲۰ جوزا، در شهر جلال آباد در مقابل درب دفتر محلی خبرگزاری پژواک ماین مقناطیسی دیگری منفجر گردید که خسارات مالی را به این خبرگزاری وارد نمود.

تا هنوز مشخص نشده که این حملات از سوی چه کسانی و یا گروهی صورت گرفته، اما واضح است که این چنین حملات از سوی دشمنان آزادی بیان صورت گرفته و تعرض آشکار بر آزادی بیان پنداشته می شود. اگر جلو این گونه انفجارها گرفته نشود، فضای رعب و ترس در جامعه خبرنگاری مستولی می گردد که این خود تأثیر ناگواری بر فعالیت های رسانه یی به جا خواهد گذاشت.

متأسفانه رسانه ها در یک و نیم دهۀ گذشته همواره از نبود امنیت لازم شاکی بودند؛ اما دولت هیچ گونه تدابیر مقتضی را روی دست نگرفت که این سهل انگاری و بی تفاوتی دولت جان تعداد زیادی از خبرنگاران را گرفت و رسانه ها نیز خسارات مالی زیادی را متحمل شدند و نتوانستند آنچه می خواهند، بنویسند و یا به نشر بسپارند.

این در حالیست که یک ماه پیش در تاریخ ۲۱ ثور، رادیوی محلی حقیقت که در ولایت ننگرهار فعالیت دارد با حملۀ مشابه که یک ماین را در درب این رادیو جاسازی نموده بودند انفجار نمود. در اثر آن انفجار چندین روز نشرات آن رادیو متوقف گردید و خسارات زیادی مالی به آن رسانه نیز وارد گردیده بود.

عبدالمجیب خلوتگر، رئیس عمومی دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان در این مورد گفت:” این نخستین بار است که در جریان کمتر از یک هفته دو نهاد رسانه یی در دو ولایت انفجار داده می شوند، از دولت جمهوری اسلامی افغانستان می خواهیم تا در این زمینه تحقیقات لازم انجام داده و از سوی دیگر به جامعۀ خبرنگاری اطمینان دهد که جان و وظیفۀ آنان و همچنان دفاتر شان در مرکز و ولایات با خطر مواجه نیست.”

دفتر نی از نهاد های امنیتی کشور می خواهد تا در زمینه صیانت و حراست از آزاد بیان به حیث یکی از مکلفیت های اساسی شان، هرچه زودتر دست به اقدام شوند و نگذارند که دشمنان قلم، کتاب و رسانه، فضای تاریک و جهالت را بگسترانند و شهروندان از خدمات اطلاع رسانی محروم گردند. در خصوص این گونه ماین گذاری ها باید مظنونین آن را شناسایی و مورد پیگرد قانونی قرار دهند؛ زیرا تداوم چنین وضعیت، جرأت کار خبرنگاری را به ویژه در ولایات تضعیف می نماید.

دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان، انفجار ماین در مقابل درب رادیو دنیای نوین و آژانس خبری پژواک و پیش از آن بر رادیو حقیقت را شدیداً محکوم نموده وخواهان شناسائی عاملین و مجازات آنها می باشد.