پس از حملۀ انتحاری صبح امروز سه شنبه ۳۱ حمل، در شهر کابل که منجر به شهادت و زخمی شدن ده ها تن از شهریان کابل گردید، خبرنگاران برای پوشش خبری این رویداد هراس افگنانه به محل رویداد شتافتند، اما از لت و کوب و اهانت و توهین سه خبرنگار نیز گزارش شد.

حسین سیرت، خبرنگار محلی رادیوی دویچ ویله آلمان، فرشاد صالح خبرنگار تلویزیون آریانا نیوز و سمیع جهش فلمبردار این تلویزیون؛ حین تهیۀ گزارش و گرفتن تصویر؛ از سوی موظفین امنیتی لت و کوب، توهین و حتی برای مدت نیم ساعت آزادی آقای سیرت از سوی ماموران امنیت ملی سلب شده است.

حسین سیرت، می گوید او را ماموران امنیت ملی زمانی مورد اهانت قرار دادند و سپس برای مدت نیم ساعت با خود نگهش داشتند؛ که می خواست پس از حملۀ انتحاری که صبح در نزدیکی پل محمود خان رخ داده بود، از وضعیت زندگی مردم و شهریان کابل از منطقۀ فروشگاه کابل عکس بگیرد.

آقای سیرت می گوید؛ در همین مدت که در نزد آن ها بود، بار ها دشنام شنید و از سوی آن ها اهانت شده است.

این خبرنگار همچنان ادعا دارد که تمام وسایل خبرنگاری به شمول تلفون همراه اش را از نزد وی گرفتند و سپس دوباره برگرداندند، اما چپ یا حافظۀ کمرۀ عکاسی و کارت هویت خبرنگاری اش را تا هنوز به وی نداده اند.

سیرت اکنون نگران سوء استفاده عکس ها و تصاویر خانواده اش هست که به گفتۀ او در همان چِپ کمره موجود بود.

همچنان فرشاد صالح، خبرنگار تلویزیون آریانا نیوز که او با همکار فلمبردارش از سوی پولیس لت و کوب شده اند به دیده بان رسانه های دفتر نی گفته است:” هر چند حدود یک کیلو متر دور تر از محل رویداد حضور داشتیم و از آن جا رویداد را تحت پوشش خبری قرار می دادیم، اما سربازان پولیس با قنداق تفنگ و سپس با مشت و لگد ما را لت و کوب کردند.”

دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان اهانت و توقیف خبرنگاران از سوی موظفین امنیتی را غیر قانونی دانسته و خواهان پی گیری این مسئله از سوی مراجع مسؤل می باشد.

دفتر نی از مسؤلان و سربازان امنیتی مصرانه می خواهد تا در موارد و مواقع حساس و بحرانی خونسردی شان را حفظ نموده و بدانند همانگونه که حفظ و تأمین امنیت از وظایف آن ها است، اطلاع رسانی و آگاهی دهی نیز از وظایف خبرنگاران بوده و نباید مانع کار خبرنگاران شده و با خشونت علیه خبرنگاران و فلمبرداران برخورد نمایند.

خبرنگاران مجرب و حرفه یی می دانند که در چنین رویداد های هراس افگنانه و حالات اضطراری چگونه گزارش تهیه نمایند و تا چه حد به محل رویداد نزدیک بروند، اما آنچه در این رویداد به نظر می رسد، هر سه خبرنگار دور تر از محل رویداد مورد خشونت قرار گرفته اند که باید این مسئله از سوی وزارت امور داخله و ریاست امنیت ملی مورد پیگرد قرار گیرد.