نجیبه ایوبی، رئیس گروه رسانه یی کلید برندۀ جایزۀ  آزادی مطبوعات سازمان گزارشگران بدون مرز سال ۲۰۱۷ شناخته شد.

به اساس گزارش رادیوی سویدن، لوندکویست، رئیس بخش سویدن سازمان گزارشگران بدون مرز گفته است که خانم ایوبی نمادی از یک خبرنگار مبارز است که با وجود تهدید، ارعاب و فشارهای مختلف از سوی طالبان و ساختارهای سنتی، در افغانستان فعالیت می کند.

لوند کویست، گفته است؛ افغانستان کشوریست که باید به آن توجه شود و از همه بیشتر نیاز است تا از آزادی بیان و فعالیت آزاد رسانه ها در این کشور حمایت جدی صورت گیرد.

دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان تعلق گرفتن جایزۀ آزادی مطبوعات امسال از بخش سویدن گزارشگران بدون مرز به یک روزنامه نگار سرزمین افغانستان را موجه دانسته و به خانم ایوبی و به تمام روزنامه نگاران و فعالین رسانه یی کشور تبریک و تهنیت می گوید.

گروه رسانه ای کلید شبکه‌ای متشکل از یازده ایستگاه رادیویی است که در کابل و ولایات مختلف فعالیت  دارد. افزون براین سه نشریه چاپی به نام‌های هفته‌نامه کلید، هفته نامه مرسل ( مخصوص بانوان و خانواده ها) و مجله فرهنگی سپیده نیز از سوی این گروه منتشر می شود.

 

دفتر نی ضمن خورسندی از دریافت این جایزۀ مهم، اذعان می دارد که خبرنگاران افغانستان در شرایط بسیار دشوار و جنگی به کار خبرنگاری می پردازند که مستلزم حمایت و پشتیبانی بی دریغ سازمان های ملی و بین المللی می باشند.