نی، حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان اولین جایزۀ بهترین گزارشگر در مورد حقوق زن را بتاریخ ۶ میزان ۱۳۹۱ تفویض نمود.
گزارش سه خبرنگار در مورد مورد حقوق زن از میان گذارش ها بهترین انتخاب شده و مستحق جایزه گردید.

خبرنگاران برنده شده هرکدام به ترتیب در مقام های اول، دوم وسوم قرار گرفتند:
۱٫ شکیلا ابراهیم خیل از تلویزیون طلوع، کابل
۲٫ سلما استانکزی از رادیو پکتین، غزنی
۳٫ لینا روستائی از رادیو رابعه بلخی، مزارشریف
عبدالمجیب خلوتگر رئیس اجرائیوی نی گفت ” در افغانستان و در حالتی که خشونت علیه زنان در یک فیصدی بالای وجود دارد، چنین ابتکاراتی می توانند از یک سو فیصدی خشونت علیه زنان را پائین بیاورند و از سوی دیگر تمرکز خبرنگاران را به این مهم زیاد کنند”.