دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان در یک ابتکار بی سابقه ای که به اهمیت رسانه های اجتماعی پرداخته و نقش آن را در انکشاف فکری مردم و سازنده گی جامعه پر اهمیت می داند. چنانچه این دفتر پشنهاد نام گذاری هفته رسانه های اجتماعی را برای اولین بار برای بخش آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو) و وزارت اطلاعات فرهنگ پیشکش کرده که در تقویم ملی و جهانی درج گردد.
رسانه های اجتماعی یکی از کارآترین که به نوع رسانه ها در قرن ۲۱ می باشد. در رسانه های اجتماعی فاصله بین مخاطب یا گیرنده پیام و فرستنده پیام ناچیز بوده و هردو می توانند در یک فضای گفتمان به بحث روی یک موضوع بپردازند و همین امر کارایی رسانه های اجتماعی را افزایش داده است.
در افغانستان استفاده از رسانه های اجتماعی در اوایل اندک بود ولی با توسعه انترنت و رشد فکری جوانان، امروزه شماری زیادی از جوانان و نوجوانان در شهرها و اطراف از رسانه های اجتماعی استفاده می کنند تشریک وایده هایشان معلومات می نمایند. امروزه انبوهی از نوجوانان، جوانان و حتی بزرگ سالان و مقامات دولتی و غیر دولتی از رسانه های اجتماعی (فیس بوک) استفاده می نمایند. رسانه های اجتماعی؛ دسترسی به اخبار بروز شده را برای شهروندان ما ساده ساخته است. حتی گاهی اوقات رسانه های سنتی مانند رادیو، تلویزیون و رسانه های چاپی سوژه و معلومات و گاهی هم اخبار دست اول را از طریق رسانه های اجتماعی دریافت می کنند. از طرف دیگر شبکه سازی از طریق رسانه های اجتماعی بین جوانان جای پا باز نموده است و جوانان می توانند از هرگوشۀ جهان دوست پیدا کنند.

عبدالمجیب خلوتگر، رئیس اجرائیوی دفتر نی در سخنانش در نخستین تجلیل از هفتۀ رسانه های اجتماعی به اهمیت این رسانه ها پرداخته و می گوید:” ما انقلاب می خواهیم و نه مانند کشورهای عربی. ما تغییر مثبت در فکر و فرهنگ مردم می خواهیم. تغیر در فکر و فرهنگ مردم باعث تغییر در رفتار مردم می شود و در نهایت سبب رشد و بالنده گی کشور عزیز ما خواهد شد. ما طرفدار تغییری هستیم، که روزی را شاهد باشیم که هیچ کس از موقف دولتی خود نتواند استفادۀ سوء کند و همه گی در راستای منافع ملی کار کنند.”

صدیق الله توحیدی مسئول دیده بان رسانه ها در دفتر نی می گوید:” رسانه های اجتماعی در سازنده گی جامعه و تغییر فکری مردم نقش بسزایی دارد. یک چیز را نباید فراموش کرد که هرگاه اطلاعات و معلومات فراگیر شود؛ استفاده جویی ها رنگ خود را از دست می دهد.”
به همین خاطر دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های افغانستان در نظر دارد تا محفل با شکوهی را با دانشجویان دانشگاه کابل داشته باشد و نظریات و پیشنهادات آنها را در مورد اهمیت و کارایی رسانه های اجتماعی بشنود. در حدود ۱۰۰ تن از دانشجویان دانشکده های مختلف دعوت بعمل امده است تا در این نشست اشتراک نموده و سهم فعال داشته و نظریات و پشنهادات شان را با دفتر نی شریک سازند.
محل برگذاری نشست:دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان- سرک عمومی دارلامان، کارته ۳،نزدیک تلویزیون آریانا، خانه ۹۹
زمان برگذاری: پنجشنبه ، ۲۰میزان ۱۳۹۱ مطابق ۱۱ اکتوبر ۲۰۱۲
جهت معلومات بیشتر لطفا به شماره های ذیل در تماس شوید: ۰۷۷۹۸۶۴۸۶۹۱