اخیراً حمید شیرزی، از گزارشگران طلوع نیوز ظاهراً به دلیل نشر گزارش مبنی بر درگیری های گروه های طالبان با نیروهای دولتی در مسیر راه قندوز -بغلان توسط ماموران امنیت ملی برای حدود یک ساعت بازداشت و پس از بازپرسی آزاد شده است. 

مسولان در تلویزیون طلوع نیوز بازداشت خبرنگار شان را از سوی ماموران امنیت ملی سوء تفاهم عنوان کرده می گویند:

آقای شیرزی اکنون آزاد شده است.

حمید شیرزی که در حومه ی شهر پلخمری زندگی می کند، در یک تماس تلفونی به دیده بان رسانه های نی گفت: “ماموران امنیت ملی پس از نشر گزارش ام در ساعت ٧ شام در طلوع نیوز، مرا با بی حرمتی از خانه ام بیرون کرده و به مدت حدود یک ساعت در توقیف نگهداشتند و سرزنش کردند که نباید این چنین اخبار در شرایط حاضر منتشر شود.”

دفتر نی حمایت کننده ی رسانه های آزاد افغانستان این اقدام ماموران امنیت ملی را در مغایرت با قوانین نافذه ی افغانستان دانسته و آنرا نکوهش میکند.

عبدالمجیب خلوتگر رئیس دفتر نی میگوید: در شرایطی که خبرنگاران و کارمندان رسانه یی به کمک و یاری نیروهای امنیتی نیاز دارند، اینگونه برخورد های غیر قانونی اعتماد خبرنگاران را نسبت به نیرو های امنیتی آسیب رسانده
نتایج منفی را در پی خواهد داشت.

دفتر نی بار دیگر از نیروهای امنیتی کشور می خواهد در چنین وضعیتی لازم است خبرنگاران حمایت شده و آنان را در راستای اطلاع رسانی یاری رسانند، نه اینکه خود سبب محدودیت کار خبرنگاران شده و حس بی اعتمادی و عدم همکاری را بیشتر از پیش دامن بزنند.

ما از ریاست محترم امنیت ملی می خواهیم تا به ماموران و کارمندان امنیت ملی دستور بدهد تا از تکرار اقدامات غیر قانونی خودداری نموده و عاملان این کار خلاف قانون را شناسایی و به پنجه ی قانون بسپارند.

نی همچنان از رسانه های کشور میخواهد تا با درک شرایط موجود در افغانستان، منافع عمومی مردم را در نظر گرفته از نشر و پخش موارد و مطالبی که سبب ایجاد ترس، رعب و وحشت میان شهروندان کشور می شوند خودداری نمایند.