رادیو سرحد یکی از رادیوهای فعال محلی در ولایت غور بود که شام مورخ ۲ جدی در پی آتش سوزی استدیوها، وسایل تخنیکی به شمول ترانس‌میتر و کامپیوترها همه طعمۀ آتش شدند.

مسؤلان در رادیو سرحد به دیده‌بان رسانه‌های دفتر نی گفته اند که آتش سوزی، عمدی بوده است. به گفتۀ این مسؤلان دو تن به داخل رادیو شده و استدیوی رادیو را آتش زده اند، اما مقامات پولیس در ولایت غور میگویند علت آتش سوزی، انفجار بالون گاز در دفتر رادیو بوده است.‌

مسؤلان در رادیو سرحد می گویند؛ قبلاً از تهدیدها بالای این رادیو به مقامات امنیتی اطلاع داده شده بود. اما از سوی دیگر زمانی‌که هشدار داده می‌شود، چرا مقامات در ولایت غور آن را جدی نگرفته و برای رفع آن تلاش نکرده اند؟

عبدالمجیب خلوتگر، رئیس دفتر نی در بیانیۀ گفت:” پولیس و مقامات کشفی در ولایت غور باید تحقیقات بیشتر در این زمینه انجام دهند و علت آتش سوزی و تخریب شدن رادیو را روشن بسازند. باید گفت: امکان آن می‌رود که بالونهای گاز پس از آتش سوزی منفجر شده باشد.”

دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان از سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری و آزادی بیان میخواهد تا در راستای حمایت و پشتیبانی از آزادی بیان در افغانستان، رادیوی محلی سرحد در ولایت غور را از لحاظ مالی کمک نمایند تا بتواند نشرات این رادیو را از سر بگیرد.

این نخستین بار نیست که رادیوهای محلی در افغانستان مورد حمله قرار میگیرد، حدود یک ماه پیش رادیوی محلی انعکاس در شهر جلال‌آباد ولایت ننگرهار هدف حملات بمیو موشکی قرار گرفت که در نتیجه خسارات به رادیوی مذکور وارد شد.

در ولایت غور چهار رادیوی محلی و یک رادیوی ملی، در کنار چند نشریۀ چاپی غیر موقوت نشرات دارد که خدمات اطلاع رسانی را برای شهروندان ولایت غور ارایه مینمایند.